Home

De aanvullende zorg, vroeger alternatieve geneeskunst genoemd, krijgt de laatste jaren steeds meer een eigen plek in de gezondheidszorg. Na een aanlooptijd waarin argwaan en ongeloof de erkenning van therapeuten en acceptatie van de aanvullende gezondheidszorg in de weg stonden, blijkt dat de vraag naar deze behandeling groot is, en dat verzekeraars en de reguliere zorg de aanvullende zorg niet meer kunnen negeren.

De aanvullende zorg staat bekend om het ‘vrije’ karakter ervan. De redenen hiervoor zijn dat er nog geen nationaal erkende HBO-waardige opleidingscriteria zijn, dat er een groot aantal beroepsverenigingen is, met elk hun eigen eisen, kwaliteit en niveau, en dat de therapeuten niet allemaal zijn geregistreerd in door verzekeraars vertrouwde registers. Met andere woorden: de aanvullende zorg is nog verre van transparant.

Het is zaak dat de aanvullende zorg zichzelf professionaliseert en voor transparantie zorgt. Als dit gebeurt in nauwe samenwerking met de verzekeraars, beroepsverenigingen en opleidingsinstituten is de kans op erkenning en acceptatie het grootst.

Om dit te helpen bereiken, is de stichting DIAGNOZ-TIS opgericht.
DIAGNOZ-TIS wil een intermediair zijn tussen de betrokken partijen en wil dit niet alleen tastbaar maken door een gesprekspartner te zijn, maar ook door een informatiesysteem in te richten waar alle betrokkenen gebruik van kunnen maken. Op deze manier ontstaat er een systeem waarin informatie over opleidingen, therapieën, therapeuten en verzekeraars eenduidig is opgeslagen.De slogan van DIAGNOZ-TIS luidt dan ook:

                        TRANSPARANT VOOR AANVULLENDE ZORG!